– Silver Manufacturers Store Plating | covering | coating | copper | Nickel | three-D | three-dimensional space | model | replica | Cold coating | Miniatures | Silver Animals | Judaica | אלקטרופורמינג

Tel: 972-9-8654573    amnon@caspi-silver.co.il
Shopping Cart Empty
PayPal Secure Shopping
Secure Shopping

Caspi-Silver  >   Silver   >  

מתנות מארץ הקודש

"נפש יהודי הומיה" – משפט זה נותר אקטואלי גם בימינו. יהודים רבים שאינם מתגוררים בישראל עדיין מרגישים זיקה חזקה אליה. בנוסף, בגלל שמדובר במקום כי ייחודי וקדוש, אנשים רבים נקשרים אליו בכל נפשם, גם אם הם לא יהודים. אחרי הכל, מדובר במקום קדוש לשלוש דתות ובעל היסטוריה ארוכת שנים וייחודית ביותר.

כיצד זה מתקשר למתנות?

כאשר למישהו יש ארץ חביבה עליו, כל מתנה ממקום זה תהיה יקרת ערך ומיוחדת עבורו. זו הסיבה לכך שמתנות מארץ הקודש יכולות להיות מיוחדות כל כך עבור אנשים רבים מכל קצות תבל, יהודים או לו. יהודים יכולים ליהנות ממתנות סמליות עם מגן דוד, תורה, סמלי ארץ ישראל היפה ועוד. אחרים יכולים ליהנות מעבודת היד הייחודית לצורפים העובדים בכסף בארץ והעושים פרטי יודאיקה – רבים יסכימו שיש להם סגנון משלהם שניתן לזהות ולקשר לישראל באופן מיידי, בעיקר כאשר אדם מתעניין במדינה זו.

לסיכום, מתנות מארץ הקודש יכולות להיות שונות ומגוונות, אך עבודות יודאיקה בכסף מעניקות ערך רגשי מיוחד ורב ביותר.

A fine selection of
Silver Jesus Traveling Holy Land
$832S/N: 1400
Silver Large Map Of Holy Land
$264S/N: 1001
Silver Medium Map Of Holy Land
$590S/N: 1002


Sterling silver jewelry  Sterling silver gifts  Sterling silver Judaica  Sterling silver miniatures
Sterling silver animals  Sterling silver beads  |  Sterling silver fruits and vegetables  |  Sterling silver figurines
Sterling silver baby gifts  |  Sterling silver promotional gifts  Sterling silver holy land gifts  |  Sterling silver chess set
Sterling silver key ring  Sterling silver flowers  Sterling silver military gifts


Caspi Silver LTD    |  Israel Branch: 7 Habonim st. Netanya Tel: +972-9-865-4573

Blacknet.co.il - בניית אתרים